Op STAP uit de MATRIX wordt geschreven over
het proces van ontwaken, overgave, het (zoeken van)
waarheid - Zijn Zonder Zelf: doorzien van de illusie van
het ego en de illusie van de waargenomen 'werkelijkheid'
(MATRIX). Het gaat om artikelen, wegwijzers, inspiratie,
gedichten, en korte stukjes welke 'gebruikt kunnen
worden' bij het eigen proces / onderzoek, of niet natuurlijk.
Ik Ben/Bewustzijn, en daarmee zijn er geen vragen meer.

Ik Ben/Bewustzijn | Waarheid | Voorbij Perceptie - STAP uit de MATRIX

Contact Opnemen

Contact Opnemen

Vragen, opmerkingen, contact

By Marcel Graumans

Voor vragen, opmerkingen, complimenten of kritiek, neem gerust contact op via het contactformulier.

More...
Donaties

Donaties

Over STAP uit de MATRIX

Help STAP uit de MATRIX

By Marcel Graumans

Voor wie behoefte heeft een bijdrage te doen. Het is altijd welkom!

More...
Wegwijzers

Wegwijzers

Ga direct naar Wegwijzers

By Marcel Graumans

Via deze link direct naar Wegwijzers

More...
Marcel Graumans - Profiel en achtergrond

Marcel Graumans - Profiel en achtergrond

Over de 'reis'....

By Marcel Graumans

Hoewel ik niet mijn verhaal ben, het hele ‘ik’ – ego - verhaal niets te maken heeft met wat ‘ik’ werkelijk ben, deel ik dit als achtergrond, voor hen die daar interesse in hebben.

More...
Vigilo & Conscius Radio

Vigilo & Conscius Radio

....

By Marcel Graumans

Rechtstreeks naar de afleveringen van Vigilo & Conscius Radio, een samenwerking tussen Indigo Revolution (Micky van Leeuwen) en STAP uit de MATRIX (Marcel Graumans) welke op onregelmatige basis en zonder een duidelijk format, spontaan dus, ontstaan en opborrelen.

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

STAP uit de MATRIX | Ontwaken, Overgave, Waarheid - Zijn Zonder Zelf

Welkom!

Vanuit een samenloop van omstandigheden; de (persoonlijke) voorliefde voor - en kwaliteiten met betrekking tot- schrijven en het beschrijven en analyseren van processen en mechanismes, de 'reis' die is gemaakt, en een niet te onderdrukken 'drive' met betrekking tot het communiceren over ontwaken, overgave, processen, mechanismes en waarheid, is op 7 augustus 2007, STAP uit de MATRIX ontstaan. (Het kan handig zijn, voordat er wordt verdergegaan, de op alle op de website aanwezige materiaal van toepassing zijnde disclaimer te lezen; dat kan eventueel veel tijd en ergernis besparen.)

Op STAP uit de MATRIX wordt door middel van artikelen en wegwijzers, veel over het proces van ontwaken (binnen of buiten de MATRIX), Overgave met betrekking tot 'wat is' en de Waarheid van het Zijn Zonder Zelf beschreven, voor de liefhebber, of hen die zich in het proces van ontwaken bevinden.

 

Ontwaken

Het gaat bij ontwaken over overgave aan, acceptatie van 'wat is', het doorzien van de illusie van de persoonlijkheid, ego, persoon; welke uit culturele, maatschappelijke, zintuiglijke, emotionele  en sociale conditionering (MATRIX) is ontstaan en het doorzien van de schijnbare wereld van concepten, modellen, labels en andere verdelingen (MATRIX).

Alles binnen deze MATRIX, verloopt als vanzelf, daar is geen 'ik' voor nodig. Alles binnen de MATRIX, inclusief die bedachte 'ik', het lichaam, de mind, de zintuigen en ervaringen binnen de MATRIX, wordt vanuit een niet correct uitgangspunt beschouwd als waar, terwijl er slechts sprake is van waar-SCHIJN-lijkheid. Voorbij 'Ik Ben/Bewustzijn', valt er niets te weten.

Dat wat geweten lijkt te worden is niet meer of minder dan 'denken te weten', 'geloven', 'wensen', 'hopen', en heeft geen enkele voet in de realiteit. Wanneer dat alles oprecht, in alle openheid en eerlijkheid, zonder angst voor - of hoop wat betreft - de uitkomst, wordt onderzocht, is deze waarheid van Zijn Zonder Zelf en de illusie van de schijnbaar waargenomen 'werkelijkheid', door een ieder bij wie de zoektocht naar de waarheid van het zelf is begonnen, te ontdekken. In tegenstelling tot de algemene opvatting heeft het niets te maken met streven naar: 'altijd gelukkig zijn', 'de wereld verbeteren', 'bij een nieuwe kudde aansluiten', 'nieuwe kennis opdoen' of bijvoorbeeld 'liefdevoller zijn voor de medemens'. Ontwaken is een eenzaam, bij vlagen pijnlijk en ontwrichtend, en vanuit het MATRIX perspectief gezien nogal egoïstisch proces.

 

Onderzoeken

Overtuigingen, aannames en nooit betwijfelde vanzelfsprekendheden in de mind (herinneringen aan ervaringen uit de MATRIX, waarmee via emotionele binding een 'ik' geïdentificeerd wordt.), staan in de weg dat Zijn Zonder Zelf, en de illusie van de MATRIX, gezien kunnen worden. Het is dezelfde mind die dit alles afdoet als paradoxaal en inconsequent en waarbij er alles aan gedaan wordt, dit via externe waarneming - en het etiketteren van, en identificeren met deze waarneming - ook zo te bewijzen. De mind is in deze namelijk zowel het 'probleem' als de 'oplossing'. De mind vraagt zich bijvoorbeeld af, hoe het kan dat, als er geen sprake is van een 'ik', deze tekst geschreven kan worden. Toch gebeurt het en heeft het grappig genoeg, inderdaad niets met 'mij' te maken. Waarbij die uitspraak door de dualistisch ingestelde mind, al snel - en het liefst zonder dat het kritisch onderzocht is - als onzin wordt afgedaan, terwijl er 'hier', op 'dit moment', op geen enkele manier sprake is van welke tegenstrijdigheid dan ook.

 

Wegwijzers, Artikelen, Inspiratie

De wegwijzers (concepten, hersenspinsels en modellen), welke op de website beschreven staan, zijn niet iets om aan te gaan hangen, het zijn slechts verwijzingen naar dat wat slecht uitgedrukt kan worden in termen van wat het niet is, en die eventueel gebruikt kunnen worden als 'navigatie-systeem', 'sleutel' of  'landkaart'. De 'reis' zal uiteindelijk helemaal zelf en helemaal alleen gemaakt moeten worden.

De artikelen hebben te maken met ervaringen die tijdens 'mijn' 'reis', 'mijn' proces zijn opgedaan. Ook belichten de artikelen tal van maatschappelijke, culturele en sociale processen en mechanismes, vanuit een frisse invalshoek. Dit alles puur als achtergrond, speculatie en omdat het 'hier' als 'iets wat moet gebeuren' gezien wordt, maar waarbij het duidelijk is, dat dit alles in complete vrijheid, en zonder pretenties enige waarheid in zich te hebben, ter beschikking gesteld wordt. Als het ergens voor zou kunnen dienen, zou het ter onderzoek, overweging en verbreding van de horizon kunnen worden gezien.

Wat de inspiratie betreft, geldt hetzelfde. Wat in dit kader gedeeld wordt, zijn expressies welke 'hier' in het bewustzijn opduiken en waarvan het gevoel is, dat het zou kunnen dienen om de kernboodschap van STAP uit de MATRIX te ondersteunen of verhelderen. Dat iets hier geplaatst is, wil niet per definitie zeggen dat het waar is, nut heeft, of er honderd procent achtergestaan wordt. De (eventuele) interpretatie ligt niet 'hier'.

Onder het kopje korte stukjes staan quotes, korte hersenspinsels, 'inzichten' en meer van dit soort 'losse flodders'. Ook vragen die via STAP uit de MATRIX komen, worden hierin - voor zover mogelijk en gewild - besproken.

Daarnaast werkt STAP uit de MATRIX, in de vorm van Vigilo & Conscius Radio, samen met de collega website Indigo Revolution, waar Micky (IR) en Marcel (SUDM) op onregelmatige basis, en zonder een vast concept, elk vanuit hun 'eigen' perspectief, gesprekken voeren over bewustwording, de MATRIX, het proces van ontwaken, en alles wat hieraan gerelateerd is. Onderwerpen en vragen zijn hiervoor altijd welkom. De contactgegevens worden gevonden in de desbetreffende categorie. 

Een ander ding wat  'in bewustzijn op kwam borrelen', is het forum van de website Bewust Verbinden, waaraan, door middel van input, ook een steentje bijgedragen wordt vanuit wat 'hier' gezien wordt. Zeer informatief en zeker de moeite van het bezoeken waard. (Rechtstreeks naar het forum.)

 

Disclaimer

Voor de duidelijkheid, er is geen sprake van bijzonderheid. Ik ben niet bijzonder en niet iemand. Wat wel zo is, is dat er inmiddels specifieke dingen zijn doorgemaakt wat dit proces betreft, waardoor ik deze dingen kan delen, voor zover daar iemand iets aan heeft, of niet natuurlijk. Verder zal 'ik' op geen enkele manier beweren volledig ontwaakt te zijn of geen ego meer te hebben (lees: nooit meer in die illusie te trappen), of in een staat van 'verlichting' te verkeren. Wat wel beweerd wordt is, dat de illusie van een afgescheiden zelf, is doorzien. Op welk niveau - bij wijze van spreken - dat ook moge zijn. 

In plaats van nieuwe kunstjes leren, richt het proces van ontwaken zich op afleren van veronderstellingen, aannames, vanzelfsprekendheden, overtuigingen en andere valselijkheden. Hiermee is inmiddels, net als met het doorzien van de illusie van een afgescheiden 'zelf', wel veel ervaring. Het afleren, het derealiseren van onwaarheid, wat het feitelijk is, gaat vaak met de botte bijl. Wees voorbereid. 

Dit kan een paradox lijken. Hoewel het 'hier' als een paal boven water staat, dat er binnen dit Universum nog geen haar verkeerd ligt, dat 'wat is', is en dat daar niets mis mee is, er niets mis mee kan zijn, borrelen de wegwijzers, artikelen en dingen die ter inspiratie gedeeld worden, 'hier' als het ware op, en willen gedeeld worden - met welk doel, is 'hier' ook niet duidelijk. Zo zou de indruk kunnen ontstaan dat 'ik' mensen wil veranderen, overtuigen, naar 'mijn' kant krijgen, of wat daar verder nog bij bedacht kan worden; in alle eerlijkheid zal het 'mij' verder een worst wezen. Dat mag vreemd lijken, echter heeft dit alles niets met 'mij', 'Marcel' van doen, maar gaat het om dingen die spontaan, in het moment gebeuren. De enige macht die 'ik' daarin heb, is dat proces met oordelen, selecteren, in hokjes plaatsen, weerstand bieden en bijvoorbeeld 'er iets uit willen halen', in de weg te gaan staan.

Wat betreft de samenwerkingen waarover het hierboven gaat geldt, dat de visies en perspectieven niet altijd geheel overeen komen, maar dat er de ruimte is dat, dat gewoon kan zijn en naast elkaar kan bestaan. Waarbij in alle gevallen geldt dat er vanuit 'wat gezien wordt', gedeeld wordt en er geen sprake is - hoewel dat in de interpretatie van de (dualistische) mind anders kan / zal worden uitgelegd - van gezamelijke 'verantwoordelijkheid', of 'afstralen van het (schijnbare) één op het (schijnbare) ander'. 

 

'Mijn' proces, 'jouw' proces

'Hulp' bij het proces, is slechts een rol die vervuld wordt. Die rol is dan die zijn van 'uit de knoop haler', 'spiegel' en in veel van de gevallen 'dagbederver'. Direct, confronterend en zal door sommigen als 'hard' ervaren worden. Spitituele prullaria is 'hier' niet (meer) besteed. Geen vluchtplannen, wereldwijde transformaties, instant verlichting, of andere fabels. Het is gewoon een straight-to-the-point proces, waarbij uitdrukkelijk vermeld moet worden dat wat hier op de website geschreven staat, gaat over het proces 'hier' en samen met andere informatie die hier gevonden kan worden, valt in de categorie speculatie en verwijzingen naar.

Het moet duidelijk zijn, dat niemand, behalve 'jij', 'jouw' proces kan doen. Er kan in sommige gevallen 'hulp geboden worden': illusies doorprikken, wijzen op dingen die anders zouden kunnen (zijn), of wijzen op muren die in de weg staan en waarachter verscholen wordt. Of dat werkt en hoe dat werkt is echter volledig afhankelijk van 'jouw' proces.

Alles staat of valt bij de bereidheid dingen - getoetst aan eigen onderzoek - wel of niet 'toe te laten'. Dit kan pijnlijk zijn, wanneer er diepgewortelde overtuigingen geraakt worden, welke - na onderzoek - niet blijken te kloppen. Vooral het loslaten van de emotionele hechting kan aanvoelen als het afscheuren van iets 'eigens'.

Zoals gezegd: Er kan ergens naar gekeken worden, of niet. En gebeurt dat niet, is dat ook helemaal prima natuurlijk. Want, het mooiste van alles is, dat het altijd gaat zoals het moet gaan. Er is geen goed of slecht in, het is allemaal goed zoals het is! Dus, wordt dit gelezen en is er het gevoel dat er iets mee moet/mag, schroom niet contact op te nemen. Wordt dit gelezen en gedacht 'wat een dwaas', is ook dat helemaal prima, en kan wat gelezen is, gelaten worden voor wat het is.

 

Meer informatie over Marcel, Klik hier 

Contact , vragen, opmerkingen: Contactformulier

Gerelateerde video

Weblinks - STAP uit de MATRIX

Disclaimer:

Alle informatie op deze website is, zoals alles relatief van aard. Het is slechts bedoeld als uitnodiging tot het onderzoeken van het bestaan van het zelf als een afgescheiden entiteit. Het beschrijft wat 'hier' gezien wordt, niet meer en niet minder.

disclaimer

donaties-stap-uit-de-matrix

contact-vragen

Sociaal

  • Twitter STAP uit de MATRIX
  • Marcel Graumans op Facebook
  • YouTube icoon STAP uit de MATRIX

Nieuwste Berichten


Zoals gezegd een tweede deel over overgave. (lees eerst deel 1: Overgave: Vall...
in Wegwijzers 75 Hits 5 Ratings
Overgave: Wat is het eigenlijk, hoe werkt het, wat is het 'doel' en is overgav...
in Wegwijzers 255 Hits 5 Ratings
Op verzoek wordt hier een stukje feedback geplaatst, welke als titel 'Wat een ...
in Korte Stukjes 163 Hits 0 Ratings
We leven schijnbaar in een wereld die gebaseerd is op concepten, verhalen en o...
in Wegwijzers 183 Hits 5 Ratings
Wanneer het gaat om het doorzien van illusies, is er een ervaring die de meest...
in Korte Stukjes 398 Hits 0 Ratings

Gedichten


Vol van mezelf, wilde ik het aan de wereld laten zien.Vol van mezelf, maakte i...
88 Hits 0 Ratings
Het leek een lange reis, vol geluk en pech.Totdat het leven begon met 'mezelf'...
65 Hits 0 Ratings
Plots is alles andersOnbekend terreinDromend terwijl je zeker weet dat je wakk...
3897 Hits 5 Ratings

Login

Online

We hebben 260 gasten online